Våra familjehem

Våra familjehem ligger geografiskt söder om en linje mellan Norrköping och Göteborg.

Det är familjer som har ett stort engagemang för andra människor. Vissa av dem tar gärna emot mindre barn andra gillar att hjälpa och stötta ungdomar medan en del helst vill ha vuxna boende i familjen.

Det är stor variation på våra familjehem vilket gör det lättare för oss att matcha just den klient som ska placeras med vad vi känner skulle bli det bästa möjliga familjehemmet.

Vi har familjehem där man som vuxen kan bo i en egen liten stuga eller lägenhet på gården.

Vi har familjehem där det bara bor kvinnor och som förestås av en ensamstående kvinna.

Vi har familjehem från flera olika kulturer som kan många olika språk. Flera av dem vet både hur det är att leva med skyddad identitet och hur det är att komma till ett annat land för att bygga upp sin framtid.IMG_5554

Vi har familjehem där en eller båda familjehemsföräldrarna tidigare varit missbrukare under många år. Flera av dem fick själva möjligheten att bo i ett familjehem och få det stöd som krävs för att ta sig ur sitt missbruk. De är mycket värdefulla som familjehem och de känner till alla ursäkter och alla problem på vägen till ett drogfritt liv. De är inte så lätta att lura och manipulera.

De flesta av våra familjehem kan ta emot placeringar akut. Både på helger och mitt i natten. Efter en tid när vi lärt känna klienten bättre är det lättare för oss att hitta rätt familjehem. Antingen går det så bra i detta familjehem där man placerades akut och då finns det alltid möjlighet att bo kvar, om alla är överens om det. Annars får vi en tid på oss att hitta ett familjehem som matchar bättre just denna klientens behov.