Särskild information med anledning av Corona/Covid-19

Ängebo Familjevård (nedan kallad ÄF) kommer att följa allmänna rekommendationer om Coronaviruset.

Här nedan kan du läsa om vad vi gör för att undvika smitta.

 • Handledning med familjehemmen sker nu enligt överenskommelse mellan ÄF, familjehemmet och handläggare.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen visar symtom ska vården samt ÄF kontaktas.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen konstateras ha blivit smittad ska ÄF snarast underrättas. ÄF meddelar då även handläggare.
 • I normala fall sker handledning regelbundet i familjehemmen. Nu kommer detta även vid behov kunna genomföras via Skype, FaceTime eller om möjligt utomhus. Detta först efter samråd med ÄF och aktuell handläggare.
 • Umgänge sker även det i samråd med familjehemmet och aktuell handläggare. Vid umgänge strävar vi efter att undvika långa resor samt att utsätta barn och vuxna för onödig smitta. Vi försöker i mesta möjliga mån genomföra umgänge via Skype, FaceTime, utomhus (enligt myndighetsrekommendationer) eller i en umgängeslokal med begränsat antal personer.
 • Vi undviker kroppskontakt när och om vi träffas. Det finns andra sätt att hälsa på varandra.
 • Även för övriga möten, strävar vi efter att använda Skype eller telefon.
 • Placering görs i samråd med aktuell handläggare och ÄF.
 • Verksamheten fortlöper, men med eftertanke.
 • Vi personal på Ängebo Familjevård nås som vanligt dygnet runt via telefon.

Var rädd om dig själv och andra.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk. När du blivit frisk ska du stanna hemma i två dagar till.
 • Sedan kan du gå ut.

Den senaste informationen om coronaviruset hittar du på
www.folkhalsomyndigheten.se

Tack för visad hänsyn
Thony & Ulla med personal.