Särskild information med anledning av Corona/Covid-19

Ängebo Familjevård (nedan kallad ÄF) kommer att följa allmänna rekommendationer om Coronaviruset.

Fortsätt vara uthållig! Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är lätt att tro att det håller på att lugna ner sig på coronafronten, men det är fortsatt viktigt att vi inte börjar ”slappna av”. Inte minst nu när många kommit tillbaka till arbete och skolorna börjat.

Därför fortsätter vi följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Var rädd om dig själv och andra.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Stanna hemma om du är sjuk. När du blivit frisk ska du stanna hemma i två dagar till.
 • Sedan kan du gå ut.

Här nedan kan du läsa om vad vi gör för att undvika smitta.

 • Handledning med familjehemmen sker nu enligt överenskommelse mellan ÄF, familjehemmet och handläggare.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen visar symtom ska vården samt ÄF kontaktas.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen konstateras ha blivit smittad ska ÄF snarast underrättas. ÄF meddelar då även handläggare.
 • I normala fall sker handledning regelbundet i familjehemmen. Nu kommer detta även vid behov kunna genomföras via Skype, FaceTime eller om möjligt utomhus. Detta först efter samråd med ÄF och aktuell handläggare.
 • Umgänge sker även det i samråd med familjehemmet och aktuell handläggare. Vid umgänge strävar vi efter att undvika långa resor samt att utsätta barn och vuxna för onödig smitta. Vi försöker i mesta möjliga mån genomföra umgänge via Skype, FaceTime, utomhus (enligt myndighetsrekommendationer) eller i en umgängeslokal med begränsat antal personer.
 • Vi undviker kroppskontakt när och om vi träffas. Det finns andra sätt att hälsa på varandra.
 • Även för övriga möten, strävar vi efter att använda Skype eller telefon.
 • Placering görs i samråd med aktuell handläggare och ÄF.
 • Verksamheten fortlöper, men med eftertanke.
 • Vi personal på Ängebo Familjevård nås som vanligt dygnet runt via telefon.

Den senaste informationen om coronaviruset hittar du på
www.folkhalsomyndigheten.se

Tack för visad hänsyn
Thony & Ulla med personal.