Särskild information med anledning av Corona/Covid-19

Ängebo Familjevård (nedan kallad ÄF) kommer att följa allmänna rekommendationer om Coronaviruset.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Fortsätt att vara uthållig!

Det är fortfarande extra viktigt att vi alla kämpar vidare med att anpassa oss.
Att vi ändrar och skiftar strategier är inte en svaghet – det är en styrka!
Viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Därför fortsätter vi följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Var rädd om dig själv och andra.

 • Alla som är sjuka, även med lindriga symtom, ska stanna hemma för att minska smittspridningen. När du blivit frisk ska du stanna hemma i två dagar till. Sedan kan du gå ut.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
  Handsprit är ett alternativ när du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Nys och hosta i armvecket.

Här nedan kan du läsa om vad vi gör för att undvika smitta.

 • Handledning med familjehemmen sker nu enligt överenskommelse mellan ÄF, familjehemmet och handläggare.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen visar symtom ska vården samt ÄF kontaktas.
 • Om någon i familjehemmet, placerat barn, ungdom eller vuxen konstateras ha blivit smittad ska ÄF snarast underrättas. ÄF meddelar då även handläggare.
 • I normala fall sker handledning regelbundet i familjehemmen. Nu kommer detta även vid behov kunna genomföras via digitala system eller om möjligt utomhus. Detta först efter samråd med ÄF och aktuell handläggare.
 • Umgänge sker även det i samråd med aktuell handläggare och familjehemmet. Vid umgänge strävar vi efter att undvika långa resor samt att utsätta barn och vuxna för onödig smitta. Vi försöker i mesta möjliga mån genomföra umgänge digitala system, eller allra bäst utomhus (enligt myndighetsrekommendationer) eller i en umgängeslokal med begränsat antal personer.
 • Vi undviker kroppskontakt när och om vi träffas. Det finns andra sätt att hälsa på varandra.
 • Även för övriga möten, strävar vi efter att använda telefon eller något digitalt system.
 • Placering görs i samråd med aktuell handläggare och ÄF.
 • Verksamheten fortlöper, men med eftertanke.
 • Vi personal på Ängebo Familjevård nås som vanligt dygnet runt via telefon.

Den senaste informationen om Covid-19 hittar du på
www.folkhalsomyndigheten.se

Tack för visad hänsyn
Thony & Ulla med personal.