Kalendarium 2019

Kalendarium för utbildning, handledning och övrigt som Ängebo Familjevård erbjuder sin personal och sina familjehem.

Det är viktigt att alla håller sig uppdaterade för att inte missa exempelvis handledningstillfällen som man själv måste anmäla sig till!

 

Hösten 2019

Utbildning för familjehem

Grundutbildning ETT HEM ATT VÄXA I.

Inbjudan skickas till berörda då datum är satt.

Plats: Kontoret i Borgholm samt annan ej bestämd plats.

******************************************************

KOMMANDE (EJ SATTA DATUM)

Utbildningsplan för våra familjehem 2019

Utbildningar vi planerar att erbjuda våra familjehem under 2019.

Mer info samt inbjudan kommer uppdateras.

-Föreläsning Tema Missbruk & Kriminalitet

-Föreläsning/Utbildning Tema Spelmissbruk

-Föreläsning Tema Hedersrelaterat

-Biologiskt barn i familjehem

 

Utbildningsplan för våra konsulenter & övrig personal

-Spelmissbruk

-IBIC

-Konflikthantering

-Missbruksvård & Kriminalitet

-Hedersvåld

-Utbildning för utbildare i ETT HEM ATT VÄXA I

 

Uppdaterat 2019-02-08 ÄFV