Kalendarium 2020

Med anledning av Corona/Covid19 är alla utbildningar för familjehem och personal framskjutna tills nya riktlinjer kommer. 

Kalendarium för utbildning, handledning och övrigt som Ängebo Familjevård Öland AB (ÄF) erbjuder sin personal och sina familjehem.

Det är viktigt att alla håller sig uppdaterade för att inte missa exempelvis handledningstillfällen som man själv måste anmäla sig till.

 

Våren 2020

Utbildning för familjehem

Grundutbildning ETT HEM ATT VÄXA I.

Inbjudan skickas till berörda då datum är satt.

Plats: Kontoret i Borgholm samt annan ej bestämd plats.

******************************************************

KOMMANDE (EJ SATTA DATUM)

Utbildningsplan för våra familjehem 2020

Utbildningar vi planerar att erbjuda våra familjehem under 2020.

Mer info samt inbjudan kommer uppdateras.

-Föreläsning Tema Trauma

-Föreläsning/utbildningsdag Lågaffektivt bemötande

-Föreläsning Tema Hedersrelaterat

 

Utbildningsplan för våra familjehemskonsulenter & övrig personal

– Vidareutbildning i BBIC

-Konflikthantering

-Handledarutbildning

-Hedersvåld

-Utbildning för utbildare i ETT HEM ATT VÄXA I

 

Uppdaterat 2020-06-02 ÄF