Hur vi jobbar

Konsulentstödd familjehemsvård  jobbar vi med därför att det är den vårdform vi tror allra mest på. I ett konsulentstött familjehem finns vi och våra konsulenter alltid tillgängliga på telefon för stöd och råd, dygnet runt, både för klienten och för familjehemmet. Om något problem som uppstått inte går att lösa på telefon gör vi det på ett extra möte i familjehemmet.

Familjehemsbesök  gör vi så ofta alla inblandade tycker det behövs i början av en placering. När allt börjar flyta på som det är tänkt blir det längre mellan besöken men aldrig längre än var tredje vecka. (Vid ramavtal kan det finnas andra krav). Vid besöket träffar konsulenten den placerade enskilt, familjehemmet enskilt och sedan har man ett gemensamt möte. Vi går då igenom vad som hänt sedan senaste mötet både positivt och negativt. Vi ser hur långt vi har kommit i vår uppdragsgivares vård- och genom-förandeplan och om det är något vi behöver förändra lägga till eller ta bort i den fortsatta planeringen.